Świadectwo Energetyczne, Audyt energetyczny i Klasa energetyczna Konin - Koło - Września

Jeśli potrzebny Ci  jest audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej zwane krócej świadectwo energetyczne domu, mieszkania lub klasa energetyczna budynku budynku to trafiłeś w dobre miejsce. Obsługujemy Konin, Koło, Wrześnię i Słupcę. Świadectwo energetyczne, nazywane również certyfikatem energetycznym lub paszportem energetycznym, to od kwietnia 2023 roku niezbędny dokument przygotowywany na podstawie oceny energetycznej budynku. Do tej pory taki dokument musiał być przygotowywany dla budynków powstałych po 2009 roku. Po wprowadzeniu nowelizacji do ustawy o charakterystyce energetycznej oraz prawa budowlanego, wszystkie lokale indywidualne oraz wielorodzinne, również wybudowane przed 2009 roku, mają obowiązek posiadać świadectwo energetyczne. Cała procedura polega na obliczeniu energii jaką potrzebuje nieruchomość do ogrzania, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody, a w przypadku budynków publiczny również oświetlenia. Wykonanie świadectwa energetycznego może zlecić właściciel lub zarządca budynku, jak również osoba która chce dokonać zbycia swoich udziałów, której przysługuje spółdzielcze prawo własności nieruchomości. Zlecenie może również zgłosić inwestor, który jest przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub przed złożeniem zaświadczenia o zakończeniu budowy. Przygotowane świadectwo jest ważne przez okres 10 lat. Z obowiązku sporządzenia świadectwa energetycznego są domy do 70 m2  przeznaczone do własnych celów mieszkaniowych

Świadectwo energetyczne domu - Konin, Koło Września

Aby przygotować certyfikat energetyczny domu jednorodzinnego w Koninie, Wrześni czy Kole niezbędne jest przeprowadzenie audytu nieruchomości oraz dokumentacji technicznej budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej domu w Koninie, Wrześni i Kole powstaje zgodnie z określonymi przepisami i uwzględnia między innymi:

 • powierzchnię użytkową oraz kubaturę nieruchomości
 • rok budowy
 • fotografię budynku
 • zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną (EP)
 • zapotrzebowanie na energię końcową (EK) oraz energię użytkową (EU)
 • temperaturę wewnątrz pomieszczeń
 • rodzaj i parametry instalacji
 • informacje o rodzajach źródeł energii oraz ich zużyciu z uwzględnieniem zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylacje, chłodzenie, oświetlenie

Świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania Konin, Koło, Września

Przygotowanie świadectwa energetycznego mieszkania nie różni się znacząco od certyfikatu domu, a dzięki informacjom zawartym w świadectwie charakterystyki energetycznej właściciel, najemca lub użytkownik nieruchomości może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. W przypadku gdy sprzedaż lub najem ma dotyczyć lokalu  w budynku wielorodzinnym, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku z uwzględnieniem niezbędnych informacji. Wykonujemy świadectwa energetyczne mieszkań w Konine, Kole, Wrześni i Słupcy.

świadectwo energetyczne mieszkania certyfikat energetyczny mieszkania
świadectwo energetyczne lokalu certyfikat energetyczny budynku

Świadectwo energetyczne budynku - Konin - Koło - Września

Wprowadzono również specjalne wytyczne w przypadku wielkogabarytowych budynków oraz lokali użyteczności publicznej.  Takie świadectwo charakterystyki energetycznej musi być sporządzona i umieszczona w widocznym miejscu gdy:

 • budynek posiada powierzchnię użytkową powyżej 250 m2 i zajmowana jest przez organy administracji publicznej obsługującej interesantów, organy wymiaru sprawiedliwości oraz prokuraturę
 • budynek posiada powierzchnię użytkową powyżej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności
Nasza firma wyrobi świadectwo energetyczne budynku w takich miastach jak: Konin, Września, Koło i Słupca.
świadectwo energetyczne

Jaki jest koszt świadectwa energetycznego?

Koszt wykonania certyfikatu energetycznego zależy od wielu czynników, w tym od wielkości budynku oraz jego przeznaczenia, bryły budynku, konstrukcji przegród zewnętrznych i wewnętrznych, zastosowanych instalacji, dostępności dokumentacji technicznej, jak również lokalizacji. Koszty wahają się od 300 do 1000 złotych.

świadectwo energetyczne certyfikat energetyczny pytania

Kiedy potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej musi zostać przekazane w przypadku zbywania domu lub mieszkania na podstawie umowy sprzedaży w momencie podpisania umowy notarialnej. Również podczas zbycia lokalu na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz w przypadku wynajmu domu lub mieszkania.

świadectwo energetyczne certyfikat energetyczny kary

Jakie są kary za brak świadectwa energetycznego?

Nowa uchwała zakłada karę grzywny nie podając jej górnej granicy dla właścicieli nieruchomości w przypadku nie dołączenia certyfikatu energetycznego przy sprzedaży lub najmu nieruchomości. Natomiast osoby, które przygotowują charakterystykę energetyczną, podlegają pod odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Program Czyste Powietrze Konin

Program Czyste Powietrze pozwala do 2027 roku składać wnioski o dofinansowanie prac termomodernizacyjnym, które zostaną wskazane przez audytora energetycznego. Maksymalna kwota dofinansowania w Programie Czyste Powietrze to nawet 135 tysięcy złotych i może zostać przeznaczona na:

 • wymianę starego pieca i zakup nowego źródła ogrzewania
 • montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz CWU
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej
 • ocieplenie ścian oraz stropu
 • wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych

Świadczymy kompleksową pomoc w uzyskaniu środków, w remoncie, instalacji fotowoltaicznej i wymianie pieca.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Programie Czyste Powietrze? Zadzwoń!

program czyste powietrze świadectwo energetyczne

Audyt Energetyczny

Wykonujemy audyt energetyczny domu do Programu Czyste Powietrze na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Wyrabiamy świadectwo energetyczne dla miast : Konin, Koło, Września, Kleczew, Ślesin, Słupca, Strzałkowo, Sompolno, Zagórów,  Tuliszków, Kazimierz Biskupi i okolice.

Świadectwo charakterystyki energetycznej, Audyt energetyczny, Doradztwo energetyczne, Certyfikat energetyczny nieruchomości, domu, mieszkania, lokalu, budynku.